ČESTIT USKRS!

2023-04-08

Uskrsnuće ostaje trajni misterij čak i za apostole. Iako od samog početka upućeni u sve što se ima dogoditi s Isusom, još uvijek to teško prihvaćaju. Isus od njih traži da nešto pojede jer ne vjeruju njegovim riječima kako on nije duh. Svojski se trudi da im objasni razliku između fantazije, iluzije, prikaze, duha i samog sebe. Isusu je važno uspostaviti odnos između uskrsnuća i svih drugih iskustava koje bi čovjek mogao imati. Uzimajući hranu pred očima apostola, Isus crta jasnu granicu između parapsiholoških fenomena, kliničkih smrti, neobjašnjivih duhovnih pojava na jednoj strani, i uskrsnuća na drugoj. Snažno se trudi podcrtati učenicima razliku između uskrsnuća i svih drugih mogućih iskustava. Prema Isusovu potezu u evanđelju (upozorava ih da nije duh, jede pred njima) uskrsnuće je događaj par excellence. Neponovljiv! Neobjašnjiv! Sva moguća i zamišljena duhovna i intelektualna preobraženja čovjeka nisu ni približno onome preobraženju koje se događa uskrsnućem. Isus inzistira na toj razlici. Kad bi uskrsnuće bilo samo jedan od čovjekovih preobražaja, onda bi ono spadalo tek u red nekih već otprije doživljenih fenomena. Ali uskrsnuće je apsolutna novost. Nezabilježena u analima ljudske povijesti i pripovijesti. Isusovo uskrsnuće kasnije će izazivati nevjericu i sablazan kod mnogih, čak i kod kršćana. Svi oni, naviknuti na mitološki svijet gdje duhovi i duše mrtvih mogu ustati, teško razumiju kako uz dušu ili duh i tijelo biva uskrišeno od mrtvih. Uskrsnuće tijela nije tek puka novost. Novina. Novotarija. Uskrsnuće tijela preobražaj je cjelokupne slike čovjeka i slike Boga. Postoji Bog koji može tijelo uzdići iz mrtvih. Svi dotadašnji «bogovi» uglavnom su se bavili dušama mrtvih, ali se nijedan nije usudio zajedno s dušom uskrsnuti i tijelo. Odjednom u Isusovu uskrsnuću čovjek susreće Boga koji ne prezire ljudsko tijelo. Dapače, smatra ga zajedno s dušom krunom i vrhuncem svog stvaranja. Zbog svega rečenog i nerečenog..., predivno je biti kršćanin i vjerovati u «uskrsnuće duše i tijela i život vječni...», kako uostalom i govorimo u Vjerovanju... 

Blagoslovljen Uskrs svima! 

don Ivan Perić, župnik