UPUTE ZA KVALITETNO ČIŠĆENJE CRKVE I OKOLIŠA

2024-04-26

 1. Usisati crkvu te pogledati ima li paučine po zidovima!
 2. Prebrisati klupe u crkvi!
 3. Oribati crkvu!
 4. Promijeniti vodu za blagoslov na ulazu u crkvu!
 5. Promijeniti cvijeće ako je uvelo, te, ako je moguće, kupiti jednu ikebanu!
 6. Usisati i prebrisati kor!
 7. Usisati i prebrisati sakristiju!
 8. Usisati i prebrisati ljetni oltar (dok su mise vani...)!
 9. Očistiti vanjski toilette!
 10. Pomesti dvorište ako je potrebno!
 11. Zaliti cvijeće na vanjskom oltaru!
 12. Oribati stepenice ispred crkve!
 13. Istresti kante od smeća u dvorištu crkve!
 14. Počupati travu oko cvijeća u dvorištu crkve i pred spomen obilježjem!
 15. Popiti kavu u župnoj kući!

Svima koji su se prijavili za čišćenje, najiskrenije zahvaljujemo! Jednom u dva mjeseca bi svaka grupa mogla doći na red. Raspored objavljujemo. Ako ne odgovara, naći zamjenu svatko za sebe ili svoju grupu. Analizom ovih 15 točaka do sad, posljednja je bila najsavjesnije izvršavana... hahahahaha...

župnik, don Ivan